OSA.NO

Hjadlane Galleri

Opningstider

Mai - august 2012
Galleriet er til vanleg ope 11 - 18 alle dagar,
eller etter avtale.

Det kan vera lurt å ryngja,
for det kan hende at me må halda stengt p.g.a. andre oppgåver.

September 2011 - april 2012:
etter avtale.

Ettersom me bur i nabohuset, kan me opna galleiet på kort varsel.
Så berre ryng:

tlf: 481 29 669 / 996 42 329

Entre:

For individuelle gjester er det gratis å besøka galleriet.

For grupper som treng/ønsker oppfylging/informasjon/omvisning
kostar det kr 30 pr pers.