OSA.NO

Lars Gunnar Polden

Lars Gunnar er fødd i 1951 i Surnadal på Nordmøre, der både mor og far hans kjem frå.
Familien flytta til Ålvundeid i Sunndalen, då faren fekk arbeid på smelteverket på Sunndalsøra.
Lars bestemmte seg tidleg for at han ville laga bilete og han har utdanna seg innan grafisk design.
Han arbeider i eit breidt spekter både når det gjeld teknikk og motivkrets.
Han har atelier i loftsetasjen i same bygg som galleriet, og grafikkverkstad er under arbeid i kjellaren.

Lars Gunnar Polden